Vespers JK - esam kopā ar Jums sēru brīdī...

Noderīga informācija

Kas jādara tuvinieka nāves gadījumā

Apbedīšana ir vispastāvīgākā un visdziļāk cilvēku apziņā iesakņojusies katras kultūras neatņemama sastāvdaļa, jo nav pasaulē tādas civilizācijas, kurai nepastāvētu savs apbedīšans rituāls, savas apbedīšanas tradīcijas. Tomēr bez tām mūsdienu pasaulē pastāv arī dokumentālas formalitātes, bez kurām mirušā cilvēka ķermeņa nodošana zemei nav iespējama. Tā kā tuva cilvēkas zaudējums jau tā ir emocionāli smags slogs viņa radiem un draugiem, Jūs varat uzticēt savas rūpes diennakts apbedīšanas birojam "VESPERS", kurā Jums sniegs bezmaksas konsultācijas un palīdzēs apbērēt tuvu cilvēku ar godu.

Ko darīt, ja cilvēks nomira mājās dabīgā nāvē bez vardarbīgas nāves pazīmēm?

 1. Pirmkārt, Jums ir jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu.
 2. Konstatējos nāves faktu un zinot mirušā slimības vēsturi, ģimenes ārsts izsniegs apliecību par nāves cēloni (apliecība par nāves cēloni ir nepieciešama, formējot un saņemot miršanas apliecību)
 3. Nezināma nāves cēloņa gadījumā, vai arī gadījumā, ja mirušais cilvēks ir bijis jaunāks par 59 gadiem, ģimenes ārsts izniegs norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni.
 4. Brīvdienās, svētku dienās, naktī, kad ģimenes ārsts nav izsaucams, Jūs varat sazināties ar poliklīnikas dežūrējošo ārstu.
 5. Jums ir jāpiesaka tuvinieka nogādāšana tuvākesošajā morgā, kur mirušais tiks uzglabāts, atbilstoši sanitārajām normām un prasībām.

Ko darīt, ja cilvēks nomira slimnīcā?

 1. Par tuvinieka nāves iestāšanos Jums paziņos ārstējošais ārsts.
 2. Ārstējošais ārsts uzaicinās Jūs ierasties slimnīcas nodaļā veikt visas nepieciešamās formalitātes.
 3. Ja Jums būs zināms tuvinieka nāves cēlonis un nebūs pretenziju par tuvinieka ārstēšanu, tiks rakstīts iesniegums, lai neveiktu mirušā autopsiju. Pretējā gadījumā, ja Jūs apšaubāt nāves cēloni, vai neesat apmierināti ar ārstēšanu, tiks veikta mirušā autopsija, nāves cēloņa noskaidrošanai. Protams, pastāv tādi gadījumi, kad mirušā cilvēka ķermeņa autopsija ir obligāta, bet par to Jūs informēs ārstējošais ārsts.
 4. Apliecību par nāves cēloni izrakstīs ārstējošais ārsts, nodaļas vadītājs vai pataloganatoms.
 5. Apliecību par nāves cēloni izsniedz Pataloganatomijas nodaļā (sadzīvē - morgs).

Ko darīt, ja cilvēks nomira vardarbīgā nāvē vai nelaimes gadījumā?

 1. Ja tuvinieks ir miris vardarbīgā nāvē un nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums, Jums ir jāsazinās ar Valsts policiju.
 2. Policijas darbinieki pieteiks mirušā nogādāšanu Pataloganatomijas nodaļā.
 3. Pēc ekspertīzes veikšanas tiks izsniegta apliecība par nāves cēloni.

Ko darīt, ja cilvēks nomira ārzemēs?

 1. Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs, ir jādodas vai jāsazinās ar Latvijas Konsulātu (vēstniecību) ārzemēs, kur Jums palīdzēs noformēt visus nepieciešamos dokumentus.
 2. Mirušā cilvēka ķermenis tiks sagatavots transportēšanai un tiks iezārkots tās valsts apbedīšanas uzņēmumā, kurā cilvēks gāja bojā, jo līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā, Latvijas apbedīšanas uzņēmumiem ir jādarbojas, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju regulu saistībā ar zārku transportēšanu, kura tika pieņemta 1937.gadā, 3.pantu, un Eiropas Padomes vienošanos par mirušo cilvēku ķermeņu pārvietošanu, kura tika pieņemta 1973.gadā Strasbūrā (Agreement on the Transfer of Corpses). Dotais likums sastāv tikai no 15 nelielām nodaļām, kurās tiek atrunāts, ka mirušā cilvēka transportēšana pāri Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) valstu robežām notiek tikai un vienīgi cinkotā zārkā, līdzi esot tiem oficiālajiem papīriem, kurus pieprasa konkrētās valsts likumdošana.
 3. Ārvalsts apbedīšanas aģents sazināsies ar Jums, lai precizētu visas izmaksas, kuras saistītas ar mirušā autopsiju, sagatavošanu transportēšanai, iezārkošanu, transportēšanu un formalitāšu nokārtošanu. Neaizmirstiet, ka mūsu uzņēmums piedāvā savu aģentu, kurš uzņemsies šīs rūpes Jūsu vietā, kā arī uzņēmums piedāvā mirušā cilvēka transportēšanu no ārzemēm un no Rīgas Lidostas.
 4. Tāpat piedāvājam arī cinka zārka atvēršanu, jo Latvijā apbedīšana cinka zārkā ir aizliegta.
 5. Gadījumos, jā ārzemēs mirušā cilvēka ķermenis tika ievietots cinka zārkā bez koka zārka, uzņēmums "VESPERS JK" piedāvā plašu zārku sortimentu tieši apbedīšanas ceremonijai un apbedīšanai, kā arī mirušā cilvēka ķermeņa iezārkošanu.

Ko darīt, ja cilvēks nomira Latvijā, bet jātransportē uz ārzemēm?

 1. Uzņēmums "VESPERS JK" piedāvā formalitāšu nokārtošanu un savu aģentu, kurš sazināsies ar apbedīšanas aģentu ārzemēs, lai veiktu sankcionētu mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanu un apbedīšanu.
 2. Nepieciešama mirušā transportēšana specializētā transportā un cinka zārkā, ko arī var iegādāties uzņēmumā "VESPERS JK".

Katrs gadījums ir individuāls, tāpēc uzņēmuma "VESPERS JK" darbinieki katram klientam atrod individuālu pieeju un individuālus risinājumus.

Noderīgas saites:

Ministru kabineta noteikumi Nr.523. Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves, spēkā no 16.09.2009.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=113048

Ministru kabineta noteikumi Nr.502. "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika", spēkā no 06.01.1999.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20592#saist

Rēzeknes pilsētas domes saistošies noteikumis Nr.3. "Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas noteikumi", spēkā no 24.02.2012.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=244394