Vespers JK - esam kopā ar Jums sēru brīdī...

I.K. "Vespers JK"

Jur. Adrese: Stacijas 35A, Ludza, LV-5701

Vien.reģ.nr. 42402017096

Banka: SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV20HABA0551038213583

Tālr.: 29108587; 29190204

e-pasts: vespers@inbox.lv